<small id="worwh"></small>

<optgroup id="worwh"></optgroup>
   1. 頁面內容太多?請嘗試>>>

    小窗幽記 卷六 景

    【原文】
    結廬松竹之間,閑云封戶;徙倚①青林之下,花瓣沾衣。芳草盈階,茶煙幾縷;春光滿眼,黃鳥一聲。此時可以詩,可以畫,而正恐詩不盡言,畫不盡意。而高人韻士,能以片言數語盡之者,則謂之詩可,謂之畫可,謂高人韻士之詩畫亦無不可。集景第六。

    【注釋】
    ①徙倚:徘徊。

    【譯文】
    在松竹間搭建茅廬,閑云飄在門外;徘徊在蒼翠的樹林下,花瓣沾上衣衫。芳草爬滿臺階,幾縷煮茶的青煙;放眼望去一片春光,側耳聆聽,黃鳥一聲鳴叫。這個時候可以作詩,也可以畫畫,只擔心詩不能將心中之言完全表達,畫不能將胸中之意描繪淋漓。而懷有高雅情韻的隱士,以只言片語就能完全表達心意,稱之為詩也可以,稱之為畫也可以,稱為高人韻士的詩畫也沒有什么不可。因此編撰第六卷《景》。

    【原文】
    花關①曲折,云來不認灣頭;草徑幽深,落葉但敲門扇。

    【注釋】
    ①關:關山。

    【譯文】
    鮮花布滿了彎彎曲曲的關山,白云飄來卻辨認不了哪里是其停泊的港灣;萋萋芳草遮掩了幽深的小徑,落葉也要問路,不斷地敲打柴門。

    【原文】
    細草微風,兩岸晚山迎短棹①;垂楊殘月,一江春水送行舟。

    【注釋】
    ①短棹:本指船槳,代指船只。

    【譯文】
    纖細的青草,和煦的微風,晚上兩岸的青山都在迎接小船;河岸邊垂柳白楊,曉風殘月,一江春水送別遠行的小船。

    【原文】
    草色伴河橋,錦纜曉牽三竺雨①;花陰連野寺,布帆晴掛六橋②煙。

    【注釋】
    ① 曉:早晨。三竺:杭州的天竺山上有三座寺廟分別為上天竺、中天竺、下天竺。
    ②六橋:宋代蘇軾在杭州為官時建造的映波、鎖瀾、望山、壓堤、東浦、跨虹六座橋。

    【譯文】
    碧綠的草色與河上的小橋相伴,錦繡的纜繩在拂曉時分牽動了天竺山的細雨;花陰連著山野中的寺廟,布帆在晴日里掛著六橋的云煙。

    【原文】
    門內有徑,徑欲曲;徑轉有屏,屏欲小;屏進有階,階欲平;階畔有花,花欲鮮;花外有墻,墻欲低;墻內有松,松欲古;松底有石,石欲怪;石面有亭,亭欲樸;亭后有竹,竹欲疏;竹盡有室,室欲幽;室旁有路,路欲分;路合有橋,橋欲危;橋邊有樹,樹欲高;樹陰有草,草欲青;草上有渠,渠欲細;渠引有泉,泉欲瀑;泉去有山,山欲深;山下有屋,屋欲方;屋角有圃,圃欲寬;圃中有鶴,鶴欲舞;鶴報有客,客不俗;客至有酒,酒欲不卻;酒行有醉,醉欲不歸。

    【譯文】
    大門內有條小徑,小徑要彎曲;小徑彎曲回轉的地方設有屏風,屏風要小;屏風后有繼續行進的石階,石階要平;臺階旁有盛開的花朵,花色要鮮艷;花外有一堵墻,墻要低矮;墻內栽種著松樹,松樹要古老;松樹下有巨石,巨石越奇越好;巨石上面要有亭子,亭子要簡樸;亭子后面有竹子,竹林要稀疏;竹林盡頭要有房室,房室要清幽;幽室旁要有路,路要有很多分岔小道;岔道匯合之處有座小橋,小橋看起來要危險;小橋邊有樹,樹要高;樹陰下要有草,草要青;草地上要有小水渠,水渠要細而長;水渠的源頭要有小泉,山泉要形成飛瀑;泉水的出處要有高山,山要幽深;山下要有小屋,小屋要方正;屋角要有園圃,園圃內要寬闊;園圃中有仙鶴,仙鶴在起舞;仙鶴起舞通報有來客,客人要不俗;客人來了要有美酒,喝酒毫不退卻;喝酒要喝到醉酒,喝醉后不歸。

    【在線留言】  【返回前頁】  【返回頂部】  【關閉窗口】
    校园春色~综合网